• Blaja
  • Archiv
  • HMI Touch panel a ukládání s exportem záznamu poruch do excel souboru

HMI Touch panel a ukládání s exportem záznamu poruch do excel souboru

  • sobota, 11 prosinec 2010 03:00

Logo HMI + Scada HMI Touch panel a ukládání s exportem záznamu poruch do excel souboru.

Zobrazení alarmů na displeji OP/TP panelu Siemens je jasné, ale zajímavé je nastavení a funkce ukládání záznamu poruch do souboru s jeho následným kopírováním na externí médium. 

Vyzkoušíme jak funguje nastavení OP/TP panelu Siemens pro uvedenou funkci. Je to překvapivě jednoduché, a při dodržení určitých pravidel také ihned funkční. Vyzkoušel jsem jak vše funguje na runtime HMI s PLC simulátorem, a také i ve skutečném panelu a PLC. Jediný podstatný rozdíl je v možnosti přístupu ze simulátoru jen na PC a v reálu i na MMC kartu, nebo USB paměť v HMI. 


První předpoklad je mít již správně nastavené a funkční alarmy. Tím se už zabývat nebudeme, je to věc kterou by měl zvládnout téměř každý tvůrce HMI aplikace. Pro konkrétní test jsem použil MP277, ovšem úplně stejně to funguje i na mnoha dalších typech HMI panelů Siemens.

Pokusíme se tedy průběžně archivovat alarmy do souboru ve formátu *.csv pro excel na USB flash paměť, a na povel z tlačítka tento soubor překopírovat na určené místo.

V našem pokusném projektu je nutné, si v prvé řadě nadefinovat v "Alarms Log" soubor, nebo lépe více souborů, ve kterých budou poruchy uloženy a následně přiřadit v "Alarm Classes" jeden ze souborů k nadefinovaným alarmům v PLC.

MP277 alarmy

Vytvoříme si tedy dva, nebo tři soubory libovolných názvů a lokaci umístění změníme na "File-CSV", tedy formát *.csv, který otevře excel. U každého souboru si nadefinujeme cestu na USB s eventuální složkou (jako zde copy) a nebo cestu na IP adresu počítače opět se sdílenou složkou. Tu používáme v případě runtime a simulátou, pokud OP/TP nemáme fyzicky.

Důležité je i stanovit počet záznamů, 2000 musí zatím stačit, styl záznamů atd. Všechny možnosti jsou přehledně zobrazeny u každé buňky řádku.

Pokud máme v HMI vloženou MMC paměťovou kartu, můžeme samozřejmě zvolit i cestu na ni. 

MP277 alarmy 


Protože už máme poruchy funkční, stačí k nim v "Alarm Classes" přiřadit jeden z vytvořených alarmových souborů, v našem případě ten s naprosto originálním názvem Alarm.

MP277 alarmy 


Určitě nás bude zajímat možnost, si tento soubor na obrazovce HMI prohlížet. Nebudeme přece vždy vytahovat USB médium z HMI a používat notebook.

Vytvoříme si proto další obrazovku s "Alarm View" funkcí jako máme na zobrazení poruch, ale v jeho vlastnostech zašktneme zobrazováni na displeji jen právě ten náš Alarm logovací soubor.

Od této chvíle se nám při přepnutí na tuto obrazovku bude zobrazovat archív všech poruch.

MP277 alarmy 


U obrazovky poruch je vhodné si vytvořit button s funkcí "CopyLog", která po stisknutí překopíruje obsah zdrojového souboru do cílového. Samozřejmě, že v cílovém souboru data nepřepíše, ale jednoduše je přidá za stávající.

Jak byla tato funkce vykonána, se nám krátce zobrazí právě v řádku poruch, tedy úspěšně nebo ne. Proto to tlačítko u okna alarmů.

MP277 alarmy 


Takhle jsou potom data naskládána na USB paměti, tedy jeden soubor Alarm.csv a další ve složce "copy", přesně podle zadání uvedého výše.

MP277 alarmy 


Tak a po otevření souboru už v excelovské tabulce vidíme následující údaje, které není třeba komentovat.

Sloupce které nepotřebujeme klidně odstraníme.

MP277 alarmy 


 

Závěr:

Je to v podstatě velmi jednoduché, dva soubory a u každého jen nastavit kde a co. Samozřejmě, že při zasíťovaném HMI panelu můžeme data ukládat kdekoliv na síť. A pokud dosáhneme v souboru nastavený počet záznamů, systém jednoduše vytvoří další soubor se stejným názvem prodlouženým o pořadové číslo, tedy Alarm0.csv a tak stále dál. Navic lze k tlačítku na kopírování použít ještě plánovač, a tím automaticky zálohovat data přesně kdy chceme a kam chceme. 

Jaroslav Blažek


 

Doplňující odkazy k článku:

Vizualizační HMI systémy Siemens: http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=c9f2e370df&ctxp=home

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209