• Blaja
  • Archiv
  • SIZER - nová verze nástroje pro návrh pohonů Siemens s označením 3.4

SIZER - nová verze nástroje pro návrh pohonů Siemens s označením 3.4

  • úterý, 11 leden 2011 03:00

Logo pohon SIZER - nová verze nástroje pro návrh pohonů Siemens s označením 3.4.

SIZER je software vyvinutý divizí Drive Technologies společnosti Siemens sloužící pro návrh aplikací pohonu s frekvenčními měniči SINAMICS, případně MICROMASTER. Nyní navíc s možností srovnání dvou různých řešení pohonu z hlediska jejich energetické účinnosti, což umožňuje stanovit potenciální úspory. Stejně tak je možné určit spotřebu energie u již dříve navržených konfigurací.

Siemens

 


Pokud Vám název SIZER nic neříká, věřte, že se jedná o opravdu výkonný softwarový nástroj, který je určen k správnému výběru pohonů s měniči SINAMICS a MICROMASTER. I když info v programu má v názvu i MICROMASTER SIZER, tak hlavní síla je hlavně v konfiguraci měničů a sestav SINAMICS, neboť u MICROMASTERu nebylo v podstatě co řešit, pokud hovoříme jen o sestavě měniče. 

Přesně krok za krokem počínaje stanovením typu měniče, napájením, motorem, prostě vším čím si jen vzpomenete, Vám nástroj nakonec "vysype" správnou konfiguraci včetně objednacích čísel, propojení atd.

SIZER pro Sinamics a Micromaster


Než se zaměříme na to hlavní v nové verzi SIZERu, neuškodí si ukázat několik obrázků s možnostmi programu. Ty jsou ovšem tak široké, že se podíváme opravdu jen na několik základních možností. Ale i ty nám mohou velmi usnadnit specifikaci celé pohonové sestavy.

V základní složce projektu vybíráme vše, co potřebujeme do pohonové sestavy, zde konkrétně několik servopohonů s měniči SINAMICS včetně motorů.

SIZER pro Sinamics a Micromaster


Pro každou osu přesně krok za krokem vybereme z nabízených možností tu potřebnou kombinaci.

SIZER pro Sinamics a Micromaster


Nelze nepřipomenout třeba možnost stanovit různé varianty pohonů se specifickými převodovými požadavky. Ať už to jsou navíječky, rotační nůžky, lineární pohony, rotační stoly atd.

Vše je vidět i na grafických ikonách menu mechanické specifikace pohonu.

SIZER pro Sinamics a Micromaster


Na závěr celkový přehled jedné sestavy s měničem SINAMICS. Důležité je, že v tabulce najdeme vše, co potřebujeme pro objednání, takže nám při montáži nic nechybí. Zatěžovací charakteristika a optimální pracovní bod jsou samozřejmostí

Ono se občas stává, že se u složitějších sestav zapomene na vstupní filtr nebo DRIVE-CLiQ kabel, což nám SIZER odhalí.

SIZER pro Sinamics a Micromaster


Nejenom pro kontrolu slouží DRIVE-CLIQ topologie. Už při vytváření projektu je užitečný seznam  DRIVE-CLIQ propojek včetně takových detailů, jako jsou jejich objednací čísla. Jak je vidět, je jich i v jednodušší sestavě celkem dost.

SIZER pro Sinamics a Micromaster


SIZER pro Sinamics a MicromasterÚspora energie v průmyslu se v současnosti stává stále více a více důležitým faktorem a to hned z několika důvodů. Jednak je to stále se zvyšující cena energií, dále pak přísnější pravidla ochrany životního prostředí a také zvýšené úsilí při plnění standardů energetické účinnosti dle normy EN 16001. Vyšší energetická účinnost také přispívá ke snížení výrobních nákladů, což samozřejmě vede k lepší konkurenceschopnosti. Typická roční spotřeba běžných výrobních a obráběcích strojů je okolo 50 000 kWh. Přeloženo do nákladů; 125 000 Kč ročně. Více než 50 % energie je u stroje spotřebováno jeho pohonovými součástmi, jako jsou chladicí a mazací čerpadla, podavače, dopravníky, kompresory vzduchu atd. Z tohoto důvodu je vhodné provést detailní energetickou analýzu, která odhalí, zda mohou být dosaženy významné úspory ve spotřebě energie při použití jiné sestavy pohonů. 


Takže jedna z novinek verze 3.4 je možnost zobrazit detailní enegetickou analýzu pohonu. 

SIZER pro Sinamics a Micromaster 


Při energetické analýze se berou v potaz komponenty, jako jsou motor, výkonová jednotka, vstupní a výstupní tlumivka a aktivní interface moduly.

SIZER pro Sinamics a Micromaster 


U mechanické části systému se započítávají ztráty energie zahrnující například tření a koeficient účinnosti mechaniky. U motorů pak ztráty závislé na zatížení jako jsou ztráty v mědi, železe, ztráty způsobené třením a harmonickými. U výkonových komponent se počítá se ztrátami vznikajících průchodem proudu vodiči a spínací ztráty. Důležité jsou rovněž ztráty způsobené přítomností jalové složky na výstupu a konstantní ztráty nezávislé na zatížení. Celkové ztráty v libovolném pracovním bodě jsou pak součtem jednotlivých výkonových ztrát v příslušném pracovním bodě.

Celková účinnost sestavy měniče a motoru je spočítána pro různé otáčky a zatížení. 

SIZER pro Sinamics a Micromaster 


Rozpis jednotlivých dílů navržené sestavy s měničem SINAMICS.

Pokud požadujeme, je samozřejmostí jak stanovení vhodných jistících a spínacích prostředků, tak i návrh vhodné kabeláže, či různých doplňkových komponentů, které vyplynou ze specifikovaných požadavků.

SIZER pro Sinamics a Micromaster 


 

Závěr:

Další novinkou je funkce konverze pohonu, která může být použita k vytvoření alternativní sestavy pohonu s lepší energetickou bilancí oproti již dříve navržené sestavě. Na základě toho je pak možné se rozhodnout pro úspornější řešení. Mimoto lze se softwarem SIZER také navrhovat aplikace s měniči MICROMASTER, DYNAVERT T, motorovými startéry a systémy SINUMERIK či SIMOTION.  SW nástroj SIZER nabízí společnost Siemens na svém webu ke stažení v podstatě zdarma (proti registraci), takže vyzkoušení nic nebrání.

SiemensJeště důležitá poznámka k instalaci. Vzhledem ke schopnostem programu je celá instalace pěkný balík a na PC zabere téměř 2GB. Po konzultaci s kolegy instalujte SIZER do virtuálního kompu, vždy se totiž mohou u takového balíku vyskytnout chybky, nebo se SIZER nemusí vždy "mít rád" s jinými programy, i když v posledním hotfixu by mělo být vše opraveno. Ale virtuálním kompem nic nezkazíte, zvlášť když SIZER nepoužíváte denně. 

Jaroslav Blažek


 

Doplňující odkazy k článku:

Kontakt, informace, podpora, dotazy: http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=ef0c19d7e4&ctxp=support_kontakt 

SIZER a další SW pro pohony na českém webu: http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=429a049f8f&ctxp=home 

Více informací o SIZER: www.siemens.com/sizer

Stažení přímo z podpory Siemens: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/46842695

blaja_logo.jpg
Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209