Programové bloky v bezpečnostním PLC Simatic S7-1200, část 6

  • pátek, 17 květen 2024 10:18

Poslední bezpečnostní funkce, kterou si v našem malém seriálu ukážeme, je blok pro monitorování zavření dveří "SFDOOR protective door monitoring".


Tak tady si budeme muset simulovat trochu jinak bezpečnostní koncové spínače u dveří. Použijeme k tomu jeden otočný přepínač, proč to uvidíme dále.

safeio5 11


Zapojení koncových spínačů polohy podle manuálu, jeden NO a druhý NC kontakt, a každý jinak při zavřených a otevřených dveřích. A je ještě nutné dodržet sekvenci spínání.

safeio5 11


Asi takto by nám to mohlo stačit, otočný přepínač nahradí najížďky na dveřích.

safeio5 11


Funkční blok SFDOOR, do PLC programu vložíme již známým způsobem.

safeio5 11


Vypadá to následně takto, hlavní je bezpečné sledování zavřených dveří, aby se nikdo nemohl za provozu do nebezpečného prostoru dostat a stroj se při nedostatečně zavřených dveřích nemohl rozběhnout.

safeio5 11


Zapojení jednotlivých vstupů funkce podle manuálu nebo nápovědy. Uvolnili jsme nutnost ACK tedy potvrzení, že jsou dveře zavřené potvrzovacím tlačítkem na vstupu I 0.1.

safeio5 11


Výstupy z bezpečnostní funkce připojíme na náš dočasný - temporary datový blok. Budeme potřebovat signál na řádku 22, že jsou dveře řádně zavřeny a je vyžadováno potvrzení.

safeio5 11


Význam jednotlivých bitů v diagnostickém bajtu.

safeio5 11


Kousek PLC prográmku pro naše dvě signalizační relé. Jedno na Q 0.7 signalizuje že jsou dveře zavřeny, druhé otevřeny, nebo je vyžadováno ACK potvrzení po zavření.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

safeio5 11


Stav, kdy jsou dveře částečně otevřeny, žádná signalizace. Otočný přepínač je uprostřed, poloha vlevo pak simuluje úplné otevření a vpravo celkové zavření dveří.

safeio5 11


Nyní jsme dveře zavřeli, ale čekáme na potvrzení ACK signálu.

safeio5 11


Asi takto v PLC programu.

safeio5 11


Tak dveře řádně zavřeny, signalizuje pravé relé na Q 0.7.

safeio5 11


Funkční blok ve stavu kompletně zavřených dveří.

safeio5 11


Všechny signály při zavřených dveřích ve VAT tabulce proměnných.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

safeio5 11


Zavřeno, zhasni a finito. :)

safeio5 11


Videoukázka funkce SFDOOR One minute video. :)


Závěr:
Celé ukázky bezpečnostních funkcí se nám trochu protáhly. Další věc je, celé sestavení bezpečnostního programu s použitím těchto funkcí a také běžných logických příkazů, ale v bezpečnostní části PLC programu. To už je ale záležitost konkrétní aplikace.

 Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku: 

Vše ohledně CPU1214F najdete zde.
Support portal Siemens tady.
Siemens Česká Republika, produkty a služby.

 

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209