• Blaja
  • Archiv
  • SyPTLite editor pro přidání vlastních jednoduchých funkcí do měničů

SyPTLite editor pro přidání vlastních jednoduchých funkcí do měničů

  • středa, 25 červenec 2012 04:00

Logo pohon SyPTLite editor pro přidání vlastních jednoduchých funkcí do měničů.

Často je nezbytné přidat do pohonu - měniče funkci, která není v parametrech implementována. Ať už se jedná o nějaký výpočet, nebo korekci parametru. V Control Techniques k tomuto účelu slouží program SyPTLite, který tohle umožní u všech měničů podporujících tyto funkce.

CTSoft Control Techniques

Podobně jako u softwarového nástroje pro parametrizaci pohonů také zde Control Techniques sjednocuje přídavné funkce pro všechny měniče do jednoho software, není tedy nutné pro každý typ pohonu shánět další nástroje. 


Na webu Control Techniques si v klidu stáhnete co je potřeba. Pro stažení je potřeba se jen přihlásit e-mailovou adresou. Žádné nevyžádané spamy Vám ale chodit nebudou, na to je Control Techniques solidní. 

Stáhněte si také Mentor MP Document Server, bude potřeba v blízké budoucnosti. 

CTSoft Control Techniques 


Instalace SyPTLite je jako obvykle jednoduchá, stačí jen zvolit cestu, kam se vše instaluje. 

CTSoft Control Techniques 


Pozor, software funguje pouze 30dní. V případě delšího použití je nezbytné je registrovat, samozřejmě zdarma. Jak bylo uvedeno minule, jedná se o jednoduchý proces nevyžadující nic neobvyklého.

CTSoft Control Techniques 


Stačí na webu Control Techniques vložit číslo software a na e-mail přijde uvolňovací kód.

CTSoft Control Techniques 


Tohle je poslední verze software SyPTLite, jen pro kontrolu.

CTSoft Control Techniques 


 

Pozor, přes help je dostupný manuál programování ovšem je součástí balíku "Mentor MP Document Server", o kterém jsme se zmínili na začátku článku. Takže jestliže si chcete přečíst o detailním programování SyPTLite, bude potřeba balík instalovat. Já jsem to vypustil.

CTSoft Control Techniques 


Protože se jedná o univerzální software, který použijete pro všechny měniče Control Techniques, je nezbytné nastavit ve vlastnostech, pro co vůbec budeme program psát. V případě použití Mentoru bez přídavného SM modulu, platí menší omezení. 

CTSoft Control Techniques 


Pro tohle vše je možné program psát. V běžných případech bude potřeba do měniče Mentor MP vložit SM modul, do kterého se program nahraje a bude s měničem spolupracovat. Control Techniques ale umožní levnější variantu, tedy nahrát program přímo do Mentoru MP, jak je vidět. Je tady pouze jedno omezení, a sice program nahrávaný přímo v Mentoru je možné přepsat jen asi 100x. Znamená to, že pro jednoduché aplikace není vůbec nutné SM modul používat. I pro odladění stonásobné přepsání bohatě stačí. Prakticky se ale klidně použije pro odladění SM modul a hotový program se poté nahraje přímo do Mentoru. SM modul pak klidně vrátíme, nebo strčíme do šuplíku.

Co nastane po stonásobném přepsání programu v Mentor MP a jak z toho ven, zatím nikdo neví, neboť tento požadavek ještě Control Techniques neřešil. 

CTSoft Control Techniques 


Podobně jako v případě použití MD29 ve starší verzi Mentoru můžeme pro každou proměnnou nastavit její symbolický název.

Je důležité připomenout, že pokud využijeme volné vstupy a výstupy na měniči a navíc třeba měnič doplníme o další I/O jednotky, můžeme si v měniči naprogramovat takové menší jednoduché PLC pro ovládání celého stroje.  

CTSoft Control Techniques 


Nebo přímo vložit do programu jakýkoliv parametr měniče. Včetně parametrů ze skupin 18 a výše, které jsou v podstatě volný paměťový prostor.  

Klikněte si na obrázek pro zvětšení. 

CTSoft Control Techniques 


V programu můžeme pracovat jak s bitovými proměnnými, v našem příkladu v prvním segmentu, tak třeba skoky na návěští, nebo vkládat funkce, které pracují s proměnnými typu bool, integer a double integer. Předdefinovaných matematických funkcí je celá řada.

CTSoft Control Techniques 


V kontextové nápovědě jsou všechny funkce detailně popsány.

Klikněte si na obrázek pro zvětšení.

CTSoft Control Techniques 


Například funkce pro násobení pracuje s 32bitovými proměnnými.

CTSoft Control Techniques 


Proto je výhodné využít klasiku z PLC a sice funkci "Move", která bez potíží převede různé číselné formáty. Na vstupu ale dokáže pracovat jen s celým číslem typu integer. Proto při pokusu o vložení čísla s desetinou čárkou (4,6) nám kompilátor zahlásí chybu a program nebude fungovat.

Klikněte si na obrázek pro zvětšení. 

CTSoft Control Techniques 


Stačí opravit jednu číselnou proměnnou a vše je v pořádku.

Klikněte si na obrázek pro zvětšení. 

CTSoft Control Techniques 


Existuje ale ještě jeden podstatný rozdíl mezi použitím programu přímo v Mentoru, nebo přes vložený SM modul. Sice množství "Tasků", neboli úloh, které běží na pozadí nezávisle na chodu firmware samotného měniče. Podobně jako u MD29 pro SM modul jsou k dispozici tasky Background, Clock a Initial, v případě nahrání programu přímo do měniče můžeme využít jen Blackgound task.

CTSoft Control Techniques


Před pokusem o nahrání programu do měniče nebo SM modulu je opět nezbytné nastavit komunikační rozhraní, tedy v našem případě sériovou linku.

CTSoft Control Techniques


SyPTLite - vlastní funkce měničů Control Techniques prakticky. 

Klikněte si zde pro otevření videa samostatném okně 


Závěr:

SyPTLite je ideální nástroj pro zavedení sekvenčního řízení a jeho přehledného uspořádání. Umožňuje zřídit třeba programovatelný automat vestavěný do měničů Control Techniques pomocí editoru liniových schémat, který dokáže naprogramovat téměř každý. Mnohem složitější je si vždy uvědomit, co vše je tímto systémem možné vyřešit a co ne. To už je pak otázka praxe, nebo technické podpory, která zatím vždy perfektně pomohla.

Jaroslav Blažek


 

Doplňující odkazy k článku:

Control Techniques Česká republika: http://www.controltechniques.cz/ 

Control Techniques software: http://www.controltechniques.cz/produkty/software/prehled.aspx

Registrace software: http://www.controltechniques.com/Registration/ 

BLAJA automation portal

 

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209