• Blaja
  • MaR
  • Mico Pro je maximálně modulární kontrola proudu

Mico Pro je maximálně modulární kontrola proudu

  • neděle, 12 březen 2017 14:42

Mico Pro je nový a inovativní systém od společnosti Murrelektronik pro sledování proudu. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru a patentované vypínací chování zajišťuje maximální disponibilitu stroje. Tolik ofiko.


My jsme se na tento systém podívali trochu blíže, i když zatím jsme jej fyzicky neměli k dispozici. Všechny tyhle 24V rozdělovače napětí s různě nastavitelným proudovým omezením jsou obvykle s pevným počtem kanálů, většinou čtyři a najdeme je v nabídce různých výrobců. Ovšem jestliže potřebujeme jen méně nebo naopak více výstupních 24V(12V) kanálů, tak žádná velká modularita nebyla. Nyní je vše ale jinak. S tímto Mico Pro systémem vyskládáme přesně co potřebujeme. Jednotlivé moduly a jejich význam si proto přiblížíme dále.

micopro 01


V každé sestavě dominuje 40A napájecí modul. Tento modul nemá žádnou proudovou regulaci kromě přepěťové ochrany, zato však umožní za něj připojit již další "inteligentní" díly, které představují jednotlivé výstupní kanály. Vybírat lze přitom mezi moduly s jedním, dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály. Jsou pouze 8, 12 nebo 24 mm široké a umožňují proto výraznou úsporu místa. Zelený kryt z každé strany je součástí balení napájecího modulu. Každý napájecí díl umožňuje provoz i s napájecími zdroji 5A a vyšší.

micopro 02


Jediný napájecí díl má připojení silových kabelů ze zdroje na čelní straně, z horní strany jsou u všech modulů svorky ovládací a signalizační, se spodní pak výstupní regulované 24VDC. Na pravé straně pravé straně ještě najdeme čtyři kontakty vnitřního systémového propojení.

micopro 10


Pokud použijete například systém s osmi kanály, pak je zapotřebí až o 65% méně místa než při použití jističů. S rostoucím počtem kanálů se tento percentuální poměr dále zvyšuje.
U „fixních modulů“ - např. třetí zleva, jsou vypínací proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16 A) pevně nastavené, takže jde o řešení odolné proti manipulaci. U „flexibilních modulů“ - např. druhý zleva, lze nastavit vypínací proud stisknutím tlačítka od 1 do 10 A, příp. od 11 do 20 A, čímž zvyšujeme flexibilitu (např. pro výrobce strojů a zařízení s přídavnými rozšířeními) a snižujeme stejnou měrou potřebu variant. Pro každou aplikaci lze nakonfigurovat Mico Pro přesně na míru, systém je neustále flexibilní. Pokud je třeba vyměnit jen jeden modul, např. z důvodu nové součásti stroje je zapotřebí jiný proud, lze výměnu provést bez nástrojů ve velmi krátkém čase. To vše poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

micopro 03b


Zajímavé je lištové propojení silových 24V na jednotlivé moduly. Samotné lišty jsou dimenzovány na 40A, ale objednávají se zvlášť v délkách 0,5m. Dvě lišty se běžnými štípačkami zkrátí přesně na správnou délku, jedním pohybem zpředu zasunou do připravených úchytů. No, jak to bude fungovat prakticky, vyzkoušíme na letošním Amperu.

micopro 04


Nejlépe je celý systém vidět na schématech jednotlivých modulů. Tohle je jednokanálový s fixním nastavením omezení výstupního proudu. Jak bylo uvedeno, můžeme si vybrat z rozsahu 2, 4, 6, 8, 10 a 16 A.

micopro 11


Opět jednokanálový modul, ale s nastavitelným omezením proudu. Lištové propojení je na schématu vyznačeno v dolní části.

micopro 12


Tohle je snad nejzajímavější modul. Nic se na něm nereguluje ani nenastavuje a přesto s tímto rozšiřujícím potenciálovým modulem lze na každý kanál Mico připojit až 2 x 12 potenciálů. Tato distribuce potenciálů pro +24V (příp. +12V) a 0V, výrazně zjednodušuje kabelovou instalaci v rozvaděči, není již nutné někde instalovat další pomocné svorky pro různé potenciály. Proto na schématu ta absence +12V...+24V svorky, i když zářez pro lištu na modulu musí být pro následné propojení, kontakt dovnitř zřejmě nevede. Fyzicky jsme to zatím neviděli.

micopro 14


Diagnostické funkce jsou v Mico Pro velmi důležité. Každý kanál je vybaven LED pro zobrazení stavu na přístroji a dále je možné předávat diagnostické signály do řídící jednotky. Napájecí modul Mico Pro poskytuje hromadnou diagnostiku pro celý systém, nastavitelné flexibilní moduly dodávají navíc diagnostické signály k jednotlivým kanálům.
Pro stavové LED platí: dokud je vše v pořádku, svítí zeleně. Dostane-li se hodnota na 90% nastaveného nebo přednastaveného vypínacího proudu, signalizuje LED blikáním v zelené barvě dosažení mezní oblasti („včasné varování při 90%“). K takové situaci může dojít, pokud se připojí další spotřebiče nebo se zvýší spotřeba energie již připojených spotřebičů, například v důsledku opotřebení. Při uvádění do provozu může toto včasné varování pomoci okamžitě identifikovat nesprávně dimenzované proudové obvody, Mico Pro vyšle v takovém případě navíc diagnostický signál. Dojde-li k překročení vypínacího proudu, vypne Mico Pro obratem a cíleně postižený kanál. LED bude blikat červeně a i v tomto případě bude vyslán signál. Operátor může kanál znovu aktivovat, buď stisknutím tlačítka na místě, nebo signálem z řídicí jednotky. Pro účely údržby lze kanály vypnout také ručně. LED pak trvale svítí červeně a možnost vzdáleného zapnutí je během této doby deaktivována.
Spínací funkce cíleně pro konkrétní kanál prostřednictvím signálu z řídicí jednotky (PLC) umožňuje u „Flex“ modulů zapínat a vypínat části zařízení. Je možné realizovat jak krátké spínací frekvence (až 10 Hz), tak i dlouhé časy; například pro vypnutí určitých úseků stroje během neprodukční doby. LED příslušného kanálu svítí během této doby oranžově.

micopro 06

Mico Pro lze instalovat kaskádovitě. To znamená, že na jednom kanálu Mico s vypínacím proudem více než 10 A lze připojit další stanici Mico Pro. Je-li na jejích kanálech vypínací proud výhradně do 10 A, pak je zajištěna plná selektivita a jsou vypínány nadále pouze kanály postižené zkratem nebo přetížením. Zejména pro aplikace s decentralizovanou koncepcí rozvaděče jde o významnou výhodu poměru nákladů a instalace - už jen z toho důvodu, že není zapotřebí žádný dodatečný napájecí zdroj.


Tak to by teoreticky stačilo a jak to bylo k vidění na SPS v Norimberku, tak si to omrkneme za týden na Amperu v Brně.

micopro 05


Krátká videoukázka z oficiální prezentace Mico Pro.

https://www.youtube.com/watch?v=Zc-e6Z2aB_w&feature=youtube

 

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku: 

Murrelektronik český republika odkaz zde.
MicoPro moduly a katalogy v eshopu Murrelektronik tady.

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209