Komunikace mezi S7-1200 a LOGO8! s bloky PUT a GET

  • neděle, 08 červenec 2018 15:54

Jak zapsat nebo číst proměnné z S7-1200 v LOGO8! za pomocí S7_Connection a bloků PUT a GET? Ukázku poskytl pan František Můčka.


Někdy je třeba z PLC Simatic zapsat nějaké údaje do LOGO8! a to čas od času nebo na základě nějaké události, například změna hodnoty čítače. Pro tento účel se tolik nehodí klasická komunikace nastavovaná z LOGO8!, která čte nebo zapisuje tagy v PLC. Vyjdeme-li z článku zde, pak stačí pro spojení Client - Server pár změn. Oproti předešlému článku je ale nutné nastavit "Active connection establishment" na aktivní.

logo s7 01


Další nastavení zůstává stejné.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

logo s7 02b


Nesmíme zapomenout také na velmi jednoduché nastavení v LOGO8!.

logo s7 03


Je-li veškeré nastavení v pořádku, ukáže se nám  v TIA Portal spojení se zelenou ikonkou.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

logo s7 04b


Pak už stačí v TIA Portal a PLC programu S7-1200 použít blok PUT nebo GET. V obou případech do adresy pro čtení nebo zápis uvedeme P#DB1.DBX102.0 BYTE 2. Kde DB blok je vždy jedna a DBX pak odpovídá adrese z které, chceme číst nebo kam zapisovat v LOGO8!. Samozřejmě musíme v LOGO8! mít tato paměťová místa spojena s nějakým blokem v programu. Dále následuje délka dat v bajtech nebo wordech.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

logo s7 05b


A ještě jak vypadá PUT. Pak už jen stačí zaměnit příkaz u REQ a je možné číst nebo zapisovat dle potřeb, nebo jak je vidět na obrazcích i cyklicky.

logo s7 06


Na závěr přehledná tabulka druhů spojení mezi S7-1200 a dalšími PLC a HMI Simatic.

logo s7 07

 

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku: 

Kontakt autor pan Můčka: FMucka @seznam.cz Vymažte si prosím mezeru mezi jménem a zavináčem.

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209