Programové bloky v bezpečnostním PLC Simatic S7-1200, část 5

  • pátek, 12 duben 2024 16:10

Funkce FDBACK monitoring zpětnovazebního signálu například od stykače.


Funkce je to na první pohled jednoduchá, vstup ON ovládá výstup Q a kontroluje změnu na vstupu FEEDBACK aby tato byla v čase nastaveném na FDB_TIME. Pokud ne vyhlásí chybu, potvrzení chyby může být automatické nebo přes vstup ACK.

safeio5 11


Sestava zůstává obdobná jako při ukázce minulých funkcích, černé tlačítko ACK, červenobílé ovládá vstup ON, zelené levé pak kontrola F-I/O.

safeio5 11


První relé má zapojenu zpětnou vazbu tedy jeden klidový kontakt 11-12 do FEEDBACK.

safeio5 11


Z knihovny instrukcí vložíme do bezpečnostní části PLC programu FDBACK funkci.

safeio5 11


Popis jednotlivých vstupů a výstupů funkce.

safeio5 11


Pro výstupy funkce si uděláme místo v našem datovém bloku, FDBACK_Q atd na řádku 17 .. 20.

safeio5 11


TIA Portal nabídne pro každý výstup správný formát proměnné z datového bloku.

safeio5 11


A je to. ACK je běžný digitální vstup na PLC. Výstup DIAG diagnostický bajt.

safeio5 11


Význam bitů v diagnostickém bajtu. Například poslední bit je vždy stav výstupu Q i u ostatních funkcí.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

safeio5 11


V komentáři segmentu máme popis jednotlivých diagnostických bitů. První výstup Q 0.6 je správná funkce, druhý Q 0.7 signalizuje poruchu.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

safeio5 11


Funkce připravena, stačí aktivovat vstup ON.

safeio5 11


Takto je to správně, přesně podle klíče diagnostického bajtu.

safeio5 11


A prakticky.

safeio5 11


Tady máme poruchu zpětné vazby, chybný signál od pomocného kontaktu relé.

safeio5 11


Tady zase porucha F-I/O.

safeio5 11


To je ona porucha F-I/O do vstupu QBAD_FIO.

safeio5 11


Rozklíčujte si podle diagnostického bajtu, jaký stav funkce FDBACK nyní máme.

safeio5 11


Videoukázka funkce FDBACK  One minute video. :)


Závěr:
Tak a příště poslední funkci budeme mít bezpečnostní monitorig dveří, například vstupu do pracovního prostoru stroje.

 Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku: 

Vše ohledně CPU1214F najdete zde.
Support portal Siemens tady.
Siemens Česká Republika, produkty a služby.

 

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209