• Blaja
  • Archiv
  • Kapalinou chlazené AIM moduly pro měniče Sinamics S120

Kapalinou chlazené AIM moduly pro měniče Sinamics S120

  • pátek, 22 srpen 2014 04:00

Logo pohon Kapalinou chlazené AIM moduly pro měniče Sinamics S120.

Nové, kapalinou chlazené Active Interface Moduly snižují požadavky na klimatizaci a docílí úspory energie a provozních nákladů u měničů Sinamics S120.

SINAMICS S120 harsh

Měniče chlazené kapalinou jsou díky svému kompaktnímu uspořádání vhodné k použití ve stísněných prostorech, například jako součást lodních pohonů, a také v náročných provozních podmínkách vyskytujících se třeba v dolech a při těžbě ropy a plynu. 


Společnost Siemens nabízí pro své nízkonapěťové měniče Sinamics S120 jako novinku kapalinou chlazené síťové moduly AIM (Active Interface Module). Moduly AIM jsou určeny pro napájecí napětí v rozmezí od 500 do 690 V a mají jmenovitý výkon 1 700 kW. K dosud dodávaným síťovým modulům chlazeným vzduchem tedy nyní existuje alternativa s kapalinovým chlazením. 

SINAMICS S120 harsh

Při použití chlazení kapalinou se ztrátové teplo nerozptyluje do okolního prostředí, ale namísto toho je téměř všechno odváděno kapalinou. Přívodní místa chladícího média jsou označeny Px.

SINAMICS S120 harsh


Výsledkem tohoto řešení jsou menší požadavky na výkonnost klimatizačního zařízení a z toho plynoucí možnost významné redukce jeho velikosti, potřebných rozvodů, nutné údržby a provozních nákladů. Protože moduly AIM neobsahují žádný chladící ventilátor, mají také menší vlastní spotřebu. Jak je vidět chlazení zahrnuje také vstupní reaktor, proto tolik přípojných míst.

Klikněte si na obrázek pro zvětšení.  

SINAMICS S120 harsh


Měniče Sinamics S120 se síťovými moduly ALM (Active Line Module) mohou, na rozdíl od měničů obsahujících na straně přívodu ze sítě pouze usměrňovač, energii rekuperovat a tak jí velkou část ušetřit. Modul AIM tvoří spolu s modulem ALM kombinovanou funkční jednotku, a slouží pro připojení měniče k napájecí síti. Modul AIM filtruje vyšší harmonické složky usměrňovače, čímž se zpětné působení měniče na síť udržuje na velmi nízké úrovni.

SINAMICS S120 harsh

Závěr:

Výbavu doplňují prvky pro výkonné kapalinové chlazení v optimalizovaném provedení. Paralelně lze zapojit až čtyři identické moduly AIM, což umožňuje dosáhnout výkonu až 5 700 kW na straně motoru a 6 460 kW na straně sítě.  Měniči Sinamics S120 lze tak nyní obsáhnout ještě širší aplikační oblast včetně pohonů s velkými výkony.

Jaroslav Blažek


 

Doplňující odkazy k článku:

Sinamics S120 harsh: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/87828272

Manuál pro Sinamics S120 harsh: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/92544333           

BLAJA automation portal

 

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209