• Blaja
  • Archiv
  • Připojení řídicích systémů Simatic pomocí komunikačního modulu

Připojení řídicích systémů Simatic pomocí komunikačního modulu

  • neděle, 13 červenec 2014 04:00

Logo automaty Připojení řídicích systémů Simatic pomocí komunikačního modulu.

Tyto komunikační moduly umožňující přistupovat k řídicímu systému Simatic S7-1200 prostřednictvím různých protokolů a typů sítí a rozšiřují možnosti vzdálené komunikace.

Scalance M874

Společnost Siemens uvádí na trh tři nové komunikační moduly pro řídicí systém Simatic S7-1200 a dva průmyslové směrovače (router) umožňující ekonomicky realizovat vzdálené připojení terminálů (Remote Terminal Unit – RTU).


Komunikační moduly CP 1243-1, CP 1243-1 DNP3 a CP 1243-1 IEC připojují řídicí automaty Simatic S7-1200 prostřednictvím softwaru Telecontrol Basic a Telecontrol Professional ke SCADA systémům nadřazené úrovně v řídicím centru. Komunikační modul CP 1243-1 lze použít nejen k přístupu na dálku, ale také jako součást systému zabezpečení automatizovaných pracovišť            

Scalance M874


Mimoto se rozšiřuje svou nabídka pro oblast komunikace v průmyslu za účelem řízení a poskytování služeb na dálku o dva mobilní směrovače. K připojení modulů k mobilním sítím druhé generace (GSM, GPRS a EDGE) je to průmyslový směrovač Scalance M874-2. Pro připojení k sítím třetí generace (UMTS) je to pak varianta Scalance M874-3.

Scalance M874


Modulární sestava zahrnující řídicí systém, komunikační modul, průmyslový směrovač a modem umožňuje uživatelům snadno vytvářet cenově výhodné a prostorově nenáročné terminály (RTU) pro specifická použití. Všechny varianty nových komunikačních modulů pro systém Simatic S7-1200 přenášejí naměřené hodnoty, požadované hodnoty i výstrahy mezi terminálem a velínem jak cyklicky, tak i na základě výskytu událostí. Přístroje také upozorní e-mailem pracovníky údržby, že došlo k některé z předem definovaných událostí, typicky např. k překročení mezní hodnoty. Naměřené hodnoty se spolu s údajem o čase ukládají v komunikačních modulech do vyrovnávací paměti, takže při výpadku komunikační linky nedojde ke ztrátě dat. Jakmile se spojení obnoví, uložené hodnoty se ve správné časové posloupnosti automaticky přenesou do řídícího centra. 

Scalance M874


Komunikační modul CP 1243-1 je založen na systému Telecontrol Basic určeném pro jednoduché úlohy a přenosy malých objemů dat. Komunikační moduly CP 1243-1 DNP3 a CP 1243-1 IEC umožňují komunikovat při použití protokolů podle standardů DNP3 a IEC 60870-5-104. K realizaci náročných úloh sledování a řízení na dálku komunikační moduly využívají výkonný systém Telecontrol Professional. Díky jejich kompaktnímu provedení je lze instalovat bezprostředně vedle řídicí jednotky Simatic S7-1200.

Scalance M874


Pro nastavení průmyslových směrovačů SCALANCE je k dispozici Security Configuration Tool SCT V4.0.

Scalance M874


Závěr:

Uživatel může k novým komunikačním modulům volitelně připojit také směrovače a moduly pro mobilní sítě LTE, internet či sériovou linku k realizaci spojení mezi dvěma body. Průmyslové směrovače nebo modemy se k novým komunikačním modulům připojují přes ethernetové rozhraní. Nové komunikační moduly se konfigurují a parametrizují v inženýrském nástroji Step 7 Basic, který je součástí vývojového prostředí TIA Portal. Uživatelé mohou v nástroji Step 7 Basic snadno a rychle nastavit žádané hodnoty regulovaných veličin a parametry výstrah.

 

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

CP 1243-1 IEC: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/76213063     

Download Security Configuration Tool (SCT): http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/84467278        

Blaja automation portal
Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209