Programové bloky v bezpečnostním PLC Simatic S7-1200, část 4

  • úterý, 27 únor 2024 05:09

Funkce MUT_P paralelni muting pro deaktivaci světelné závory jedním nebo dvěma páry snímačů.


Tentokrát v zapojení použijeme jen tlačítka připojení oranžovými vodiči. Černé pro potvrzení poruchy, červené s kolečkem simuluje snímače objektu, který se pohybuje do světelné závory a červené vpravo pak přerušení samotné závory. Černý Otočný ovladač - volítko, vytváří signál že dopravník nebo jiné zařízení je v chodu, pokud dopravník v aplikaci existuje.
Levé relé signalizuje aktivní signál pro muting, pravé pak poruchu funkce nebo logiky ovládání.


Blokově v praxi to vypadá asi takto, zde je jeden pár snímačů, funkce umí samozřejmě i dva páry jeden před a druhý za závorou.
I když se jedná a bezpečnostní funkci, tato sama nic nevypíná, jen kontroluje podmínky a ovládá signál pro muting u bezpečnostní závory.
Jak je vidět jsou situace kdy závora nesmí vypnout dopravník nebo zařízení, neboť je přerušena technologickou cestou. Jakmile situace pomine, krabice opustí závoru, musí tato opět být funkční reagovat na neoprávněný vstup do prostoru.

safeio4 10


Hardwarově si necháme nastaveny bezpečnostní vstupy jako minule.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

safeio4 11b


Na prvních dvou bezpečnostních vstupech máme tlačítko, které simuluje snímače před závorou, použijeme funkci jako s jedním párem snímačů, pro dva páry funguje stejně.

safeio4 02


Do bezpečnostní části PLC programu vložíme MUT_P funkci pro paralelní muting.

safeio4 12


Asi takto. Celý popis vstupů a výstupů najdeme v helpu, my jsme si do prostoru pro poznámky popsali funkci hlavních vstupů. Samo že ve skutečné aplikaci je nutné použít bezpečnostní vstupy tam kde to je vyžadováno.
Důležité je hlídání že oba vstupy se aktivují v nastavené toleranci a TIME_MAX hlídá, jestli v nastavené době projel produkt přes závoru, jestli se tam třeba nezasekl. Tento čas se stopne signálem na STOP, pokud se dopravník zastaví.
No a hlavní výstup MUTING je připojený na patřičný vstup závory a deaktivuje, nebo utlumí její funkci.

safeio4 13


Do našeho datového bloku si přidáme několik proměnných pro výstupy funkce.

safeio4 16


Popis jednotlivých vstupů a výstupů funkce. Pozor na diagnostický výstup, na rozdíl od předchozích funkcí to není bajt ale word.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

safeio4 14b


Přerušíme snímače před závorou a funkce, pokud jsou splněny podmínky, okamžitě aktivuje výstup pro muting závory. Relé vlevo.

safeio4 03


V diagnostickém wordu pak najdeme popis jednotlivých bitů stavu funkce MUT_P.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

safeio4 15b


Takto si obsloužíme dva výstupy, Q 0.7 porucha včetně šestého bitu stavového wordu pro signalizace nutnosti ACK.

safeio4 20


Stav poruchy. Na videoukázce níže je vše dobře vidět.

safeio4 04


Stav funkce on-line, bit X8 signalizuje stav výstupu muting a pokud překročíme dobu pro průjezd závorou funkce aktivuje poruchu která sepne Q 0.7.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

safeio4 21b


Koukneme na to i ve VAT tabulce proměnných. Porucha která nastala, je dle bitů přerušení závory aniž by byla aktivována funkce muting.

safeio4 22


Funkce MUT_P on-line. V závoře je aktivován vstup pro muting. A nyní běží čas po který musí výrobek nebo cokoliv projet přes závoru, která je nyní přerušena, viz. FREE vstup.

safeio4 23


Nyní se dopravník zastavil, funkce zastaví i odpočítávaní času pro muting, 5 sekund. Stavové slovo 180 hexa.

safeio4 23


Bity 7 a 8 signalizují stav výstupu Q a stav výstupu muting.

safeio4 23


Bezpečnostní modul.

safeio4 23


Videoukázka funkce MUT_P. Two minutes video. :)


Závěr:
Tato funkce přesně ovládá deaktivaci závory v závislosti na podmínkách její instalace a aplikace.

 Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku: 

Vše ohledně CPU1214F najdete zde.
Support portal Siemens tady.
Siemens Česká Republika, produkty a služby.

 

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209