• Blaja
  • Různé
  • Rozvodný systém pro udržitelnou distribuci elektrické energie

Rozvodný systém pro udržitelnou distribuci elektrické energie

  • čtvrtek, 13 leden 2022 10:24

Rozvodna Münichtal rakouské energetické skupiny Energie Steiermark je nově vybavena udržitelným VN rozvodným systémem od společnosti Siemens. Rozvodna je v provozu od konce roku 2020 a po ukončení zkušebního provozu byla nyní oficiálně předána zákazníkovi.


Jedná se o první instalaci bezfluorového rozvaděče z ekologického „modrého“ portfolia společnosti Siemens u zákazníka v Rakousku.
Hlavním úkolem tohoto, plynem izolovaného rozvaděče (GIS), je zajistit hospodárný a zároveň bezpečný rozvod elektrické energie. Využívá k tomu klimaticky neutrální izolační médium „clean air“, které obsahuje výhradně přírodní složky z okolního vzduchu. Tato technologická novinka eliminuje nejen použití plynu SF6 jako izolačního média, ale i jakékoli jiné směsi plynů na bázi fluoru. Díky tomu snižuje uhlíkovou stopu instalovaného zařízení provozovatele rozvodné sítě. Mezi další výhody rozvaděče patří snadná a bezpečná manipulace a bezproblémová recyklace po uplynutí jeho životnosti. Kromě vysoké úrovně ochrany životního prostředí je nové zařízení díky digitálním aplikacím připraveno na budoucí požadavky rozvodných sítí, a to nejen z hlediska efektivity nákladů.

cleanair 01


Udržitelnost hraje při výrobě energie významnou roli. Více než 80 % elektřiny se v Rakousku vyrobí z obnovitelných zdrojů. „Vedle ekologicky šetrné výroby elektrické energie je stále důležitější i její klimaticky šetrná distribuce.

cleanair 02


Plynem izolovaný rozvaděč 8DAB 12 je součástí tzv. „modrého“ portfolia společnosti Siemens. Technologie „clean air“ izoluje hlavní proudovodnou dráhu uvnitř hermeticky uzavřeného rozvaděče. Toto izolační médium se skládá výhradně z přírodních prvků okolního vzduchu, jako jsou dusík a kyslík. To znamená, že není zapotřebí žádné speciální vybavení, jako je tomu v případě fluorovaných plynů nebo jejich směsí. To vše usnadňuje manipulaci s rozvaděči po celou dobu jejich životnosti. Navíc odpadá časově náročné povinné vykazování množství použitých plynů a emisí. Udržitelné „modré“ portfolio plynem izolovaných rozvaděčů společnosti Siemens nabízí všechny osvědčené výhody tohoto typu VN rozvaděčů Siemens, využívajících technologii SF6 – bezpečnost personálu, kompaktní rozměry, hospodárnost, spolehlivost, dlouhou životnost a bezúdržbový provoz.

cleanair 03

 

 Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku: 

Siemens, s.r.o.,Communications

Připojte se k nám na Facebooku zde.
Sledujte naše novinky na Twitteru tady.

 

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209