• Blaja
  • Různé
  • Společnost Siemens vyvinula přístup pro výměnu emisních dat

Společnost Siemens vyvinula přístup pro výměnu emisních dat

  • úterý, 08 únor 2022 12:04

Vzhledem k tomu, že na ekologické stopě výrobků se největší měrou podílí dodavatelský řetězec, představuje dekarbonizace průmyslu výzvu, kterou musí řešit všichni účastníci řetězce společně. Jako přední dodavatel automatizačních technologií a průmyslového softwaru uvádí společnost Siemens jako první na trh řešení SiGreen pro efektivní sledování, výpočet a přenos informací o skutečné uhlíkové stopě výrobku (PCF).


Za tímto účelem stála společnost Siemens za vytvořením otevřené platformy Estainium, která má umožnit jednotlivým výrobcům, dodavatelům, zákazníkům a jejich partnerům výměnu spolehlivých údajů o uhlíkové stopě výrobku PCF. S podporou řešení SiGreen mohou firmy při sledování uhlíkové stopy svých výrobků přijímat cílená opatření ke snižování emisí, která umožní vyčíslit jejich skutečný účinek/efekt. Řízení emisí CO2 podporuje společnosti na jejich cestě k uhlíkové neutralitě a přispívá k využití udržitelnosti jako rozhodující konkurenční výhody.

sigreen 01


Přesná data jsou klíčovým předpokladem pro efektivní dosažení emisních cílů v hodnotovém řetězci. Aplikace SiGreen představuje úspěšné řešení pro efektivní shromažďování reálných dat získaných tam, kde emise skutečně vznikají, tj. v příslušných částech dodavatelského řetězce. K výpočtu uhlíkové stopy využívá SiGreen reálná data, nikoli průměrné hodnoty daného průmyslového odvětví. Uhlíková stopa výrobku se tak stává nástrojem pro měření a kontrolu a lze ji aktivně snižovat uplatňováním cílených opatření ke zlepšovaní.

sigreen 02


Právě proto iniciovala společnost Siemens vznik sítě Estainium, která by sloužila k výměně dat o uhlíkové stopě výrobků mezi výrobci, dodavateli, zákazníky a jejich partnery.
Řešení Distributed Ledger poskytuje vysokou úroveň ochrany dat: Inovativní technologie distribuovaného registru neboli Distributed Ledger Technology (DLT) umožňuje tvorbu a výměnu ověřených přihlašovacích údajů, čímž zajišťuje důvěryhodnost sdílených informací. Poskytovaná data jsou ověřována, aby bylo možné důvěryhodně agregovat uhlíkovou stopu v celém dodavatelském řetězci, aniž by zapojené firmy musely zveřejňovat údaje strategického významu, například podrobnosti o svých vlastních dodavatelských řetězcích.

sigreen 03


Ověřené přihlašovací údaje, vydané důvěryhodnými třetími stranami se pak vyměňují prostřednictvím distribuovaného registru tak, aby bylo možné poskytnuté údaje ověřit a umožnit tak spolehlivou agregaci celkové uhlíkové stopy výrobku v rámci celého dodavatelského řetězce, aniž by byla ohrožena důvěrná povaha jednotlivých vzájemných vztahů.

sigreen 04

 

 Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku: 

Siemens, s.r.o.,Communications

Připojte se k nám na Facebooku zde.
Sledujte naše novinky na Twitteru tady.

 

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209