• Blaja
  • Archiv
  • Historie pohonů - tyristorová budící jednotka s W-L soustrojím

Historie pohonů - tyristorová budící jednotka s W-L soustrojím

  • úterý, 26 červen 2012 04:00

Logo pohon Historie pohonů - tyristorová budící jednotka s W-L soustrojím.

Ward-Leonardovo soustrojí s tyristorovou regulací buzení strojů. Velmi používaná varianta pro větší výkony a pro jakékoliv regulační pohony v době před nástupem tyristorových měničů.

Ward-Leonard + budící jednotka

V MEZ Vsetín se vyráběly téměř veškeré regulace stejnosměrných motorů v historickém průběhu. Kopírovaly vždy nástup nových technologií, takže například amplidyny vystřídaly budící jednotky, ty pak tyristorové měniče.


Stejnosměrný motor, velikosti neobvyklé, ale regulace funguje stejně, nezáleží tolik na výkonu. Tento "bobek" má necelých 800kW, jmenovité napětí kotvy 750VDC, proud cca 1100A. Jmenovité buzení potřeboval 18A, odbudit mohl až na 5A, což odpovídalo zvýšení otáček z 1000rpm na 2500rpm.  Vyroben byl jako jeden z posledních kusů v roce 1991.

Ward-Leonard + budící jednotka 


Jak se vůbec takový pohon reguloval? Nejlépe je to vidět na přiloženém schématu. K napájení stejnosměrného motoru sloužil generátor, který byl na jedné hřídeli s asynchronním motorem, tedy tvořil již zmíněné Ward-Leonardovo soustrojí.  Zvyšováním buzení generátoru se zvětšovalo jeho napětí na kotvě a tím dodával generátor napětí pro stejnosměrný motor, jehož buzení bylo konstantní. Spínání obvodu kotev bylo nezbytné pro vypnutí a zapnutí pohonu.

Tolik jen ve veliké zkratce, celý pohon musel respektovat další množství aspektů.

Ward-Leonard + budící jednotka 


Tady máme zmíněný DC generátor (vlevo) pro uvedený motor. Jasně že jeho výkon musel být stejný nebo větší aby motor "utáhl". K jeho roztočení a udržení v chodu byl potřeba také veliký výkon, proto AC motor vpravo byl na napětí 3x6kV.

Menším strojům stačilo soustrojí W-L nastojato, lidově nazývané "panák" s AC motorem 3x380V

Ward-Leonard + budící jednotka 


Zapínání AC motoru na 6kW obstarala dříve vysokonapěťová "kobka" z BAZ Bratislava. V současnosti už spínání existuje v podstatně modernější verzi od společnosti Siemens.

Ward-Leonard + budící jednotka 


Celý pohon s regulací byl umístěn do třech standardních polí běžného rozvaděče.

Ward-Leonard + budící jednotka 


 

Tohle není nějaký hlavní vypínač, ale vypínač obvodu kotev. Těch 1000A muselo někudy bezpečně protéci a umět se sepnout, respektive rozepnout. 

Ward-Leonard + budící jednotka 


Pod spínačem kotev jsou nezbytné bočníky pro zpětné vazby proudu, bez toho by nebylo možné regulaci realizovat.

Ward-Leonard + budící jednotka 


Veškeré pomocné nastavení napěťových a proudových signálů pro regulátor obstaraly silové regulační odpory, zbytek v ovládání pohonu tvořily modulové relé. Na jejich kontaktech byly nežádoucí úbytky a převody nízkého napětí přes tyto kontakty také nebyly ideální.

Ward-Leonard + budící jednotka 


Jedna z velmi důležitých "černých skříněk" v pohonu. Galvanicky oddělující převodník napětí a proudu kotvy pro regulátor.

Ward-Leonard + budící jednotka 


Tohle je opravdu pro pamětníky. Jedná se o podproudové relé, které hlídalo přítomnost proudu v obvodu buzení DC motoru, neboť jak je známo buzení se za chodu motoru nikdy nesmělo přerušit, jinak se motor roztáčel neustále do otáček, až se v podstatě roztrhal. Stejnosměrný proud procházel přes cívku a ta magnetickým tokem vtáhla do sebe hřídelku s kontakty. Nastavení se provádělo jen protisílou pružiny, vyrábělo to tenkrát výrobní družstvo invalidů s perfektním názvem "Zlatník Ostrava".

Ward-Leonard + budící jednotka 


Zde už máme to hlavní, dvojitou tyristorovou budící jednotko, který ze síťového napětí dokázala vytvořit regulované stejnosměrné napětí pro buzení motoru a generátoru, proto dvojitá jednotka. Na menších chladičích jsou usměrňovací diody, dva velké chladiče pak jsou osazeny tyristory.

Ward-Leonard + budící jednotka


Celý regulátor pohonu tvořilo jen několik karet. Zhruba uprostřed jsou moduly otáčkového a proudového zesilovače, vlevo výkonový napájecí zdroj +/-15V. Regulátor dále obsahoval pomocné obvody, generátory impulsů pro oba tyristory buzení, regulátor napětí kotvy atd.

Ward-Leonard + budící jednotka


Vše bylo složeno z diskrétních součástek a tohle všechno se opravovalo. Jedno z nejslabších míst bylo použití malých relé RP210 do plošných spojů, které ve zpětnovazebních obvodech způsobovaly často velké potíže.

Nic jiného tenkrát k dispozici nebylo.

Ward-Leonard + budící jednotka


Propojení regulátoru s budící jednotkou bylo přes tři ploché URS konektory. V závěru výroby se již používaly také chladiče bez povrchové úpravy, v největším boomu výroby byly všechny černé.

Ward-Leonard + budící jednotka


Celý tento pohon se nyní dá nahradit elegantním řešením, při zachování W-L soustrojí. Místo dvojité budící jednotky se použijí dva DC měniče, řízení a regulaci obstará PLC Simatic řady S7-300.

Tuto náhradu tyristorové budící jednotky realizovala společnost Mezservis Vsetín.

Ward-Leonard + budící jednotka 


Ale vypínač obvodu kotev musí zůstat, jen je použit modernější typ. Prostě zachování principů řízení pohonu musí být respektováno. 

Ward-Leonard + budící jednotka


Závěr:

Jak je vidět Ward-Leonardovo soustrojí funguje dodnes u spousty aplikací. Při rekonstrukci pohonu se zachováním soustrojí, jehož náhrada by byla nesmírně obtížná a hlavně nákladná, je výhodné využít současné technologie včetně použití PLC.

Jaroslav Blažek


 

Doplňující odkazy k článku:

Rekonstrukce pohonů a technologií: http://www.mezservis.cz/cz/produkty/elektricke-pohony/elektricke-pohony.html 

Servis na tyto staré měniče a pohony:  http://www.kara.blaja.cz/

BLAJA automation portal
Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209