• Blaja
  • Archiv
  • Programovatelný textový displej až na 64 zpráv

Programovatelný textový displej až na 64 zpráv

  • úterý, 26 říjen 2010 04:00

Logo HMI + Scada Programovatelný textový displej až na 64 zpráv.

Message Runner KP3H, je zobrazovač textových zpráv, kde u si každé zprávy programově nastavíte barvu, pohyb, blikání atd. Ovládání binárně přes 6 digitálních vstupů, jej umožní připojit v podstatě na cokoliv a jak zprávy vypadají prakticky, uvidíme i na natočeném videu.

Tentokrát k nám k testu dorazil na stůl zajímavý výrobek společnosti Panasonic Electric Works, textový zobrazovač Message Runner. Velmi jednoduchým naprogramováním zobrazí textové zprávy s různými parametry, kde třeba změna barvy textu je velmi efektní. Přístroj existuje v několika variantách podle rozhraní pro vyvolávání textů, tedy základní s šesti digitálními vstupy a nebo se sériovou linkou, kde už také můžeme mít těchto přístrojů na jedné sběrnici mnohem více a obsloužit je všechny jednoduše buď z PC nebo třeba PLC. Pro nás byl k dispozici přístroj KP3H, v základní verzi s bitovým rozhraním. 


Navzdory všem obrázkům z reklamních letáků, "runner" překvapí svou velikostí. Je totiž menší než vypadá na prospektech. Na druhé straně ovšem čitelnost textů displeji je výborná i ze vzdálenosti několika metrů, a při rozměrech přístroje 72x36 mm a hloubce cca 90mm, jej skvěle umístíte i do menší skřínky, kde není prostor pro více signalizačních prvků. Displej může zobrazit 8 znaků o velikosti cca 11mm ve dvou barvách, zelené a oranžové, maximální délka jedné zprávy je 32 znaků a ta se samozřejmě pohybuje. Napájení přístroje 12-24VDC/100mA.

Message Runner KPH3, Panasonic

Všechny vývody pro připojení napájení a ovládání displeje jsou integrovány do 14pin konektoru AXM214011, kromě sériové linky pro přenos nastavení a textů do displeje. Pro tu je připraven telefoní RJ11. Přenesené texty a parametry se v přístroji ukládají do paměti F-ROM, takže nepotřebuje žádnou baterii.

Celý přístroj může pracovat v teplotě od 0 - 40°C a má velmi dobré krytí, kde s gumovým doplňkem AKP3804 výrobce uvádí z přední strany IP66, tedy prachotěsné a intenzivně stříkající voda.

Vyvolání textů buď binárním kódem na jednostlivých vstupech, nebo dokonce sekvenčně jedním vstupem od prvního do posledního textu, což je přesně funkce pro různé automaty typu praček, odstředivek a podobně, kde se opakuje stále stejný cyklus.

Message Runner KPH3, Panasonic


Než vůbec něco na displeji uvidíme, nainstalujeme software potřebný pro práci a přenos dat do "runneru". Software je k dispozici zdarma na webu výrobce a instalace je naprosto jednoduchá, jen si vyberete cestu "kam s ním".

Message Runner KPH3, Panasonic


Vše je otázkou několika málo okamžiků. Jestli Vás zaráží v názvu slovo konverze, má to přesně svůj účel, jak uvidíme dále. Software totiž kupodivu nevytváří žádné texty, i když by jsme jej od něj samozřejmě čekali. Pouze umožní do přístroje "narvat" data ze zvoleného souboru ve formátu csv, který obsahuje veškeré jednotlivé texty s parametry.

Message Runner KPH3, Panasonic


Z výše uvedeného důvodu, proto při každém spuštění programu musíme zvolit typ oddělovače v csv souboru, pro Evropu středník, pro ostatní čárku.

Message Runner KPH3, Panasonic


V jediném a hlavním okně programu zvolíme pouze typ přístroje a připravený csv soubor s texty. Jako bonus můžeme text na displeji orientovat vodorovně, nebo dokonce i svisle. Před downloadem souboru do "runneru" ještě vybereme buď rychlé nahrání, kdy jen přepíšeme texty v přístroji texty v souboru, nebo nahrání s kompletním vymazáním paměti, kdy nám nezůstane v přístroji žádný zapomenutý text.

Message Runner KPH3, Panasonic


Takže si texty a jejich parametry musíme připravit dopředu třeba v Excelu, nebo i obyčejném texťáku, který jen uložíme jako csv.

Je to velmi jednoduché, každý řádek udává jeden text a jeho vlastnosti. Ve sloupci A je samotný text, který se bude zobrazovat na displeji a v dalších sloupcích jsou parametry zprávy.

Sloupec B určuje barvu displeje (0=zelená, 1=oranžová), sloupec C udává rychlost scrolingu (0= žádný, 1 pomalu, 2=středně, 3=rychle) a sloupec E zajišťuje blikání zprávy (0=off, 1=on). Ostatní sloupce D, F a G mají různé významy pro jednotlivé typy přístrojů, viz. ukázkový soubor v instalaci.

Přesně tento soubor zobrazuje přístroj na videoukázce na konci článku.

Message Runner KPH3, Panasonic


Pokud nemáme Excel, není problém si vlastní soubor vytvořit třeba v obyčejném "poznámkovém bloku" a uložit jako csv. Jen je potřeba dát pozor na správné oddělovače.

S instalací se do složky s programem přidá ukázkový csv, kde jsou všechny parametry detailně popsány.

Message Runner KPH3, Panasonic


Jestliže máme správně nastaven COM Port, nacpeme soubor "blaja.csv" do přístroje a konečně uvidíme co se bude dít.

Download včetně mazání netrvá déle než desítku sekund.

Message Runner KPH3, Panasonic


Nejvyšší čas ukázat si, jak to vypadá s "runnerem" ve skutečnosti. Tohle na nás bliká pokaždé, když přenášíme data do přístroje, takže jestli jste tento text nenašli na ukázce výše, je to v pořádku, "Receive!" signalizuje pouze přenos dat.

Message Runner KPH3, Panasonic


Tenhle text je už na seznamu, velmi efektně se pohybuje zprava doleva, viz. video. Na videoukázce je použito sekvenční vyvolávání zpráv, tedy jen jedním digitálním vstupem vždy při změně na "H" se zobrazí další text, což je pro některé varianty použítí velmi výhodná funkce. Sekvenční vyvolávání se dá samostatným povelem kdykoliv přerušit, nebo ukončit a začít zase od začátku. 

Message Runner KPH3, Panasonic


Kousek rolujícího "..pohybu textu..", kde oranžová je výborně viditelná. Jen při maximální rychosti pohybu zprávy se již čitelnost trochu snižuje.

Message Runner KPH3, Panasonic


Dovolil jsem si malou ukázku textu scrolujícího na výšku. To je třeba vždy nastavit před přenosem souboru do "runneru", viz. jeden z předchozích obrázků, nejedná se v žádném případě o vnitřní senzor orientace displeje, i když by to bylo efektní, ale v podstatě zbytečné. Orientace montáže zobrazovače je pevně stanovena a dále se nemění.

K dokonalosti už chybí jen vyměnitelný přední díl s vodorovným textem pro svislou orientaci displeje. Ovšem při zajímavé ceně přístroje, už bychom požadovali asi mnoho.

Message Runner KPH3, Panasonic


Ukázka různých variant zobrazení textu na displeji.

Message Runner v praxi

Poznámka: Ve skutečnosti je čitelnost a jas displeje i v zelené barvě mnohem větší než na videoukázce, viz. obrázky. Pro filmování se nám vyskytly trochu nevýhodné světelné podmínky.


Závěr:

Není mnoho výroců, kteří nabízí podobný přístroj. Využití jistě najde v jednodušších ovládacích panelech, testovacích stanovištích, baličkách, čistících strojích, jednoúčelových zařízeních a také všude tam, kde je použito sekvenční řízení. Vzhledem k ceně "runneru", je jeho instalace na ovládacím panelu efektnější a zajímavější, než větší počet signálek.

Digitální vstupy pro vyvolávání textů akceptují bohužel jen negativní logiku, tedy povel, který spojí vstup s nulovým potenciálem. V případě použití reléových rozhraní je to bez potíží, při ovládání z nějakého PLC, je nutno patřičně upravit připojení.

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

Panasonic Electric Works v ČR - kontakt, doplňující informace: http://www.panasonic-electric-works.cz/pewcz/en/html/contact.php

Aktivity Panasonic Electric Works ČR v oblasti automatizační techniky: http://www.panasonic-electric-works.cz/pewcz/en/html/automation_products.php

Message Runner, hlavní informace, katalogy a software: http://www.panasonic-electric-works.cz/pewcz/en/html/message_runner.php

Manuál pouze pro KP3H: http://www.automatech.pl/panasonic/sterowniki_i_osprzet/KP3H.pdf


Blaja automation portal
Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209