• Blaja
  • Archiv
  • Vzdálená správa PLC SIMATIC S7 pro získání podkladů k projektu

Vzdálená správa PLC SIMATIC S7 pro získání podkladů k projektu

  • neděle, 19 červen 2011 04:00

Logo pohon Vzdálená správa PLC SIMATIC S7 pro získání podkladů k projektu.

Podíváme se na praktický příklad jak získat podklady pro projekt nové čerpací stanice odpadních vod. Zatímco v drtivé většině případů použití vzdálené správy PLC se jedná o servis a monitoring zařízení po uvedení do provozu, v tomto případě je to přesně naopak.

Vzhledem k tomu, že pro návrh nové stanice je nutné získat maximum informací o provozu stávající stanice a současné informace jsou nepotvrzené, ukázalo se výhodné pro sběr těchto dat použít vzdálenou správu řídícího PLC, které má informace o stavech vody, průtocích , hladinách celé stanice. To vše samozřejmě bez zásahu do programu řídícího PLC a my si ukážeme, co všechno získáme v datech pro projekt a jak se nám výsledek zjednodušší.


Do rozvaděče řízení byl přidán GPS modem eWON s připojením na PLC SIMATIC S7, přenos dat z modemu se řešil pomocí signálu mobilního operátora UMTS 3G sítě. Pro získání požadovaných informací stačilo nainstalovat modem eWON na pár dní do rozvaděče, a pak si jej vzít zpět. Výsledkem bylo získání kompletních informací týkajících se provozu čerpací stanice odpadních vod.

Stávající funkce čerpací stanice je následující: Veškeré odpadní vody ze závodu přitékají do dvou akumulačních nádrží, odkud se dále přečerpávají čerpadly do původní čističky odpadních vod. Kromě celkového denního objemu odpadní vody jsme dále potřebovali znát hodnoty pH, minimální a maximální přítoky, výšku hladin v akumulačních nádržích, motohodiny jednotlivých čerpadel a podobně.

Modem eWON a PLC SIMATIC S7 


 

Přítok odpadních vod. Je vidět, že získávat data pouhým pozorováním by nebylo v tomto prostředí asi to pravé.

Modem eWON a PLC SIMATIC S7 


Každá čerpací stanice obsahuje až tři čerpadla, které se kaskádovitě zapínají podle výšky hladiny v každé nádrži.

Modem eWON a PLC SIMATIC S7 

 

Z grafu výšky hladin obou nádrží je například možné vyčíst, že "zelenou" nádrž čerpali v jednom případě při jejím čištění v servisním režimu. Proto výška hladiny byla téměř nulová. V případě velkého množství dotékající  vody byla výška hladiny maximálně 110 cm. Akumulační nádrž dovoluje dosahovat maximální hladinu až 160 cm. Na tomto základě bylo zjištěno, že během delšího monitorovaného období je možné výšku hladiny jednoduše docílit jen jedním čerpadlem. Takže při rekonstrukci není vůbec nutné používat opět tři čerpadla, jak je tomu v současnosti, ale úplně postačí jedno čerpadlo a druhé nechat jako rezervu v případě poruchy hlavního čerpadla.

Modem eWON a PLC SIMATIC S7 

 

Čerpací stanice 1, včetně měření výšky hladiny a míchadla. 

Modem eWON a PLC SIMATIC S7 


Druhá čerpací stanice opět s míchánim a měřením hladiny.

Čerpací stanici byla monitorována celý týden, kvůli získání a vzájemného porovnání dat podle jednotlivých dní v týdnu. 

 Modem eWON a PLC SIMATIC S7


Tady už máme ukázku úrovně hladin v obou nádržích a také jednotlivé přítoky. Ty zobrazuje zelená a červená čára.

Klíčové bylo získaní obrazu o přítocích během dne. Velká nerovnoměrnost by měla velký vliv na provoz nové čistírny. Z grafu je patrné, že právě tento problém denně nastává. Obrovskou výhodou je, že se může tento negativní faktor řešit už před realizací, což je samozřejmě mnohem levnější, než po vyrobení a spuštění nové čističky.

Graf jasně poukazuje na velmi nerovnoměrný přítok vody.  V čase mezi 10:00 – 16:00 je nárůst přítoku až několikanásobně vyšší. Je tedy jasné, že pokud bychom se spoléhali pouze na údaje od zákazníka, znamenalo by to následně velký problém, jelikož jeho průměrné údaje se zdají být v pořádku. To je způsobené tím, že v ranních a večerních hodinách je vstupní přítok hluboko pod průměrem.

Modem eWON a PLC SIMATIC S7 


Tak jak je vidět z naměřených dat, během neděle byl maximální dosažený přítok  6,3 m3/h.

Modem eWON a PLC SIMATIC S7 


Naopak v pondělí však dosahoval maximální přítok hodnotu více než 20 m3/h. Tyto údaje jsou poté klíčovým prvkem při návrhu nové technologie.

 

Modem eWON a PLC SIMATIC S7 


Závěr: 

Je vidět, že při návrhu zařízení můžou být získané údaje o provozu stávací varianty klíčové, a při následné realizaci uspoří nezanedbatelné částky.

Například při rekonstrukci větších pohonů, by mělo jistě smysl získat data o skutečném výkonovém zatížení a pak stanovit přesně nové výkony jednotlivých pohonů. Často totiž bývají starší motory předimenzovány, a proto volbou vhodného výkonu motoru a měniče můžeme ušetřit nemalé částky při inovaci zařízení.

Jaroslav Blažek


 

Doplňující odkazy k článku:

Modemy vzdálené správy pro PLC SIMATIC eWON: http://www.foxon.cz/modemy-ewon-c-339.html

PLC SIMATIC řady S7: http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=1d37de2332&ctxp=home

Realizace rekonstrukce stanice: http://www.aquaflot.sk/

Blaja automation portal
Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209