• Blaja
  • MaR
  • Analyzátor PROFINET sítě PNT-PN tool online

Analyzátor PROFINET sítě PNT-PN tool online

  • středa, 17 duben 2019 10:27

Analyzátor sítí PROFINET pro aktivní i pasivní diagnostiku stanic a komunikace běží online na hardwaru Simatic IOT2000.


Tento diagnostický nástroj můžete mít ve dvou verzích. První čistě softwarová, která běží na vašem PC, druhá instalovaná na paměťové kartě, která je osazena v hardware IOT2000 a vše jede přes webové rozhraní. IOT2000 je otevřená platforma pro sběr, zpracování a přenos dat přímo ve výrobním prostředí. Pro chod první verze je nutná licence na USB klíči, druhá nepotřebuje nic, neboť paměťová karta a HW se prodává jako jeden celek.

pntonline 01


K dispozici máte komplexní analýzu sítě, generování reportů, multijazyčné provedení, včetně češtiny, což není až tak obvyklé u ostatních nástrojů. Veškerá měření lze individuálně vytisknout, exportovat do MS Excel nebo PDF a porovnat s předchozím měřením.

pntonline 09


Inteligentní brána IOT2000 s vloženou paměťovou kartou. Software je produktem italské společnosti CSMT a využít k chodu vlastního software tento modul není vůbec špatný nápad, také pro takové řešení je brána IOT2000 určena.

pntonline 02


Nic než napájení 24 V a jeden RJ45 konektor do měřené PROFINET sítě není potřeba. Přes další síťový konektor je již připojen jen běžný notebook s internetovým prohlížečem, nebo v případě připojení do internetové sítě můžeme permanentně monitorovat PN síť a sledovat vše vzdáleně.

pntonline 03


V TIA Portal zjistíme skutečné PROFINET účastníky v síti. Kromě těchto máme ještě v síti jedno LOGO! a nějaké switche, tedy přístroje, které nejsou konfigurované v projektu.
Tento vyhledávací nástroj v TIA Portal ale není žádný diagnostický analyzátor, ale dokáže jen stanici najít a diagnostikovat stav OK, chyba, ztráta, atp.

pntonline 10


Vypadá to asi jako takový miš-maš, který jsme různě náhodně propojili přes switche, jak nás napadlo. Tedy přesně tak, jak se to nesmí dělat. Běžně je nutné rozčlenit síť na segmenty a v těch zase omezit množství PROFINET účastníků. Zamezit tomu, aby přes jeden prvek šla například celá komunikace ze stroje do PLC. To je pak zdrojem velkých potíží. Proto si pomocí tohoto analyzátoru vyzkoušíme a ukážeme, jak to má správně vypadat.

pntonline 05


Protože vše jede velmi jednoduše přes webový server, stačí se přihlásit. Uvnitř můžeme vytvářet uživatele podle potřeby a s různými přístupovými právy.
Samozřejmě přizpůsobíme síťové nastavení PC měřícímu portu na IOT2000, abychom se na adresu 192.168.200.1 vůbec dostali.

pntonline 12


Je nezbytné překontrolovat nastavení měřícího portu X1, aby byl ve stejné síti, jako jsou naše PLC a další PROFINET účastníci. Tohle je v každé aplikaci a továrně jiné. Změny se projeví až po uložení a restartu celého zařízení.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 14b


Aktivní diagnostika skenuje ve zvoleném intervalu celou síť, může při větším rozsahu sítě trvat i desítku minut, ale je to nezbytné. Systém vše načte a my již pak jen prohlížíme, kontrolujeme, co potřebujeme, a uložíme report z měření. I když to někdy může vypadat jednoduše, spousta věcí může být pro nezkušené uživatele neznámých. Ale pokud aspoň něco o síti a PROFINET víte, dá se ve výsledcích orientovat.
Tato aktivní diagnostika se dělá vždy pro ověření, zda v síti nepřibyla nová stanice, pro prvním připojení analyzátoru do sítě, při problémech se sítí, atd. Tato kompletní diagnostika totiž celou síť zatěžuje a doporučuje se provést ji jen jednou za čas.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 15b


Další měření můžeme udělat kdykoliv mimo nastavený cyklus (ten je nyní 1 hodina) a vidíte, že naši malou síť systém procházel něco přes minutu.

pntonline 16


Důležitá poznámka, pokud nevíte, co které měření znamená a jak jej vyhodnotit, pomůže trochu nápověda, přístupná přes tohle menu.

pntonline 17


Je dost podrobná a vše je graficky zvýrazněno pro lepší orientaci. Nápověda se pro použití stáhne jako PDF soubor do patřičné složky.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 18b


Stav sítě, žádné chyby. Ne všechny informace od účastníků jsou dostupné.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 21b


Seznam stanic, tohle je verze, která není z hlediska propojení ještě v pořádku, ale seznam stanic zůstane obdobný.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 22b


Hlavní informace o topologii celé sítě. Takto to rozhodně nemá vypadat, vše je propojeno bez ladu a skladu, neexistuje řádné zapojení. Segmenty se tady neřeší, hlavní je topologie, všichni účastníci musí být v topologii správně propojeni. To fialové jsou různé obyčejné ethernetové přepínače a huby, které tam vnáší jen nepořádek. Základ pro PROFINET síť jsou profesionální manažovatelné switche.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 23b


Vytížení sítě, vzhledem k minimálnímu provozu, nám konkrétně zde toho moc nepoví, ale je vidět, že provoz není rovnoměrný.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 24b


Tak jsme to zkusili nějak učesat a mrkneme, jak se situace polepšila. Moc se nám to nepolepšilo.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 31b


Topologie, se nějak lehce změnila, ale stále to zdaleka není ono.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 32b


Je čas na prostudování reportu. Ty se dají prohlédnout a uložit do PDF, přesně podle jednoduchých pravidel. Vytiskli jsme vše a bylo toho na dvanáct stran.
Náš zkušební report, jak je již vše v pořádku, si stáhněte na ukázku v závěru článku.

pntonline 41


Asi takto, právě není potřeba vše studovat u stroje, vygenerujeme report a valíme ke kafi do klidu pročíst, jak dále na to.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 42b


Tak nyní jsme vše propojili, jak to má být, a použili jsme profesionální switch manžovatelný – není ale podmínkou. PLC připojeno do switche, z jeho dalšího portu do série další účastníci, třetí port je využit pro připojení našeho měřicího modulu. Čtvrtý zůstane volný, nebo na něj připojíme LOGO!, které nám ale vzhledem k jeho vlastnostem (nemá GSD soubor v konfiguraci), žádný PN analyzátor nenajde.
Port s připojeným CPU můžeme zrcadlit k portu s připojeným analyzátorem, proto ten manažovatelný switch. Jak bylo uvedeno výše, pro plnohodnotnou diagnostiku jsou manažovatelné switche opravdu základní podmínkou.

pntonline 06


Spustili jsme skenování sítě a ejhle, co se nestalo. My jsme switch připojili do sítě jen tak bez konfigurace v TIA Portal, tak jak nám to může občas někdo udělat na skutečné síti. Kupodivu měl náhodou stejné jméno jako naše I/O periferie (nebyl nový), což jsme nevěděli, ale test tuto duplicitu okamžite odhalil.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 51b


Takže vše řádně v TIA Portal přejmenovat, přiřadit jméno a znovu nahrát konfiguraci do PLC.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 52b


Takto to pak vypadalo v TIA Portal, když je vše v pořádku. Záměrně jsme zde nějakou topologii neřešili, nastrkáme si propojení tak, jak by to mělo podle nás být OK.

pntonline 53


No a už i podle zatížení to po skenování vypadá nadějně, vše ale odhalí až načtená topologie.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 54b


Tak a takto to má vypadat, tohle je v pořádku! Port 1 na přepínači je volný nebo s LOGO!, do portu 4 je CPU, do trojky měřicí zařízení a na dvojku jsou připojeni účastníci pěkně jeden za druhým, žádné kličky a smyčky. Poslední je HMI panel KTP400. Kliknutím na čtvereček každého účastníka dostaneme okno s detailními informacemi o datech a připojení.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 55b


V přenosu se objevují drobné chyby, detailnější objasnění významu těchto informací necháme zatím odborníkům.
V systému je možné nastavit posílání informačních e–mailů právě při definovaných událostech.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

pntonline 56b


Takže IOT2000 s analyzačním softwarem instalujeme někde na DIN lištu do rozvaděče, připojíme do sítě k výrobnímu zařízení a každý nastavený čas nám přístroj analyzuje síť a uloží výsledky. Pak stačí přijít, vygenerovat report a jít přemýšlet, kde se občas objevuje nějaká chyba. Pokud máme udělán vzdálený přístup na WAN port, nemusíme ani opustit kancelář. :)

pntonline 04


Videoukázka PNT-PN Tool přímo od výrobce:

https://www.youtube.com/watch?v=q1amsaqKFVU&feature=youtube


Závěr:

Na rozdíl od diagnostického nástroje PNT-PN Tool, který je celý v softwarové verzi a je vhodnější pro jednorázové změření sítě, je tento naopak vhodný pro opakované a dlouhodobější měření PROFINET komunikace. Vždy ale tyto nástroje vyžadují, aby uživatel věděl, co analyzuje a jak výsledky vyhodnotit.

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku: 

Web prodejce Foxon s.r.o. Liberex je tady.
Výrobce, společnost CSMT najdete zde.
Download tento náš report na ukázku stahujte tady.

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209