• Blaja
  • Archiv
  • Sledování sítí se softwarem Sinema Server V12

Sledování sítí se softwarem Sinema Server V12

  • úterý, 11 červen 2013 04:00

 Logo software Sledování sítí se softwarem Sinema Server V12.

Společnost Siemens zdokonalila svůj softwarový nástroj Sinema Server pro správu průmyslových sítí, nyní funguje v nové verzi V12.

Sinema Server V12

V nové verzi V12 může každá jednotlivá stanice Sinema Server sledovat až 500 síťových komponent, což je dvojnásobek maximální kapacity nabízené předchozí verzí programu. Kromě toho může každá stanice Sinema Server také indikovat stav dalších klientských zařízení Sinema Server v síti až do celkového počtu 100 stanic. Nová verze softwaru tak umožňuje sledovat síť o celkovém počtu až 50.000 klientských zařízení.


Softwarový nástroj Sinema Server V12 podrobně sleduje, diagnostikuje a dokumentuje sítě Ethernet a také Profinet, přičemž každá jednotlivá stanice Sinema Server sleduje až 500 síťových komponent, celkově tak lze sledovat síť čítající až 50.000 klientů. Dále nabízí možnost přizpůsobování a doplňování individuálních profilů zařízení.

Sinema Server V12

Připojená zařízení jsou automaticky identifikována pomocí protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol), nebo – jde-li o zařízení sítě Profinet – pomocí protokolu DCP (Device Control Protocol). V softwaru Sinema Server V12 může uživatel vkládat, editovat a ukládat profily zařízení. Zdokonaleno bylo i uživatelské rozhraní programu a jeho zobrazení prostřednictvím operátorských panelů (Human Machine Interface - HMI). Snazší je také jeho integrace do dispečerského (SCADA) systému Simatic WinCC či do systému Simatic PCS 7 pro řízení spojitých technologických procesů.

Sinema Server V12

 

Software Sinema Server je určen k nepřetržitému sledování sítí Ethernet a Profinet v prostředí průmyslové výroby a infrastrukturních projektů. Nástroj zobrazuje všechna fyzická spojení na úrovni jednotlivých portů i konfigurace specifických sítí na strojích a výrobních celcích. Signalizuje každou poruchu v činnosti sítě a pomáhá ji rychle lokalizovat a odstranit, což znamená kratší prostoje ve výrobě.

Sinema Server V12

Software Sinema Server vytváří obraz topologie sítě, včetně všech existujících virtuálních místních sítí VLAN (Virtual LAN), což mu následně umožňuje nepřetržitě sledovat jak změny ve struktuře sítě, tak dostupnost a stav zařízení i vlastních fyzických spojení. Za předpokladu, že je povolen přístup prostřednictvím softwaru Sinema Server, lze takto sledovat i segmenty sítě chráněné zabezpečovacími produkty.


Sinema Server V12 pracuje v prostředích Windows XP, Windows 7 (verze 32 i 64 bitů) a Windows Server 2008 R2. Jeho uživatelé mají nyní na výběr čtyři jazykové verze: anglickou, německou, francouzskou a čínskou.

Můžete si jej vyzkoušet zdarma po registraci na odkazu v závěru.

Sinema Server V12

Videoukázka Sinema Server V12 (převzato od © Siemens user YouTube)

Klikněte si zde pro otevření videa v samostatném okně v HD rozlišení.


Závěr:

Funkce pro diagnostiku zařízení poskytují identifikační, konfigurační a stavové údaje, například název, typ a výrobní číslo zařízení nebo hodnoty stavových veličin příslušných danému produktu. Software Sinema Server V12 také uživateli umožňuje stanovit u různých parametrů určitého zařízení mezní hodnoty pro vydání výstražného hlášení. Software lze použít nejen pro účely sledování, ale i k vedení dokumentace stavu sítě formou přehledových seznamů zařízení a záznamů o dostupnosti a využití sítě.

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

Další info Sinema Server: http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?vw=0&ctxnh=63d1060f8b&ctxp=home

Manuál Sinema Server: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/74875659?Datakey=37421438 

Sinema Server 21-denní trial verze zdarma: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/74758725      

Blaja automation portal
Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209