TIA Portal V13 a referenční projekt

  • čtvrtek, 24 červenec 2014 04:00

soft.gif TIA Portal V13 a referenční projekt.

Co je a jak se používá referenční projekt v TIA Portal V13? Je to jednoduchý nástroj pro přenos a kopírování částí projektů mezi sebou.

TIA Portal V13

I když je tato funkce STEP7 V13 (TIA Portal V13) dostupná také v předešlých verzích software, spousta uživatelů ani neví, že něco takového existuje. 


Použijeme TIA Portal verze 13 (dále jen TIA), tedy poslední vydanou verzi software. 

TIA Portal V13

Klasický příklad, založíme nový projekt v TIA a potřebujeme do něj dostat něco z předchozích projektů, segment programu, funkční blok a podobně. Funkce copy-paste při zavření a otevření dalšího projektu nefunguje, tak se to řešilo dvojnásobným spuštěním TIA, kde se pak již daly potřebné části kopírovat. 

TIA Portal V13

Dá se ovšem z patřičného menu otevřít okno pro tzv referenční projekt, ve kterém můžeme mít další projekt, ze kterého si budeme patřičné části vkládat do hlavního projektu. 

TIA Portal V13

Referenční okno má jen dvě ikonky jednu pro otevření, druhou pro zavření projektu. Ten musí být také ve stejné verzi TIA, jestliže chceme něco z předešlé verze, není to problém TIA, si jej zkonvertuje a uloží s poznámkou V13, takže původní zůstane nedotčen. Stejně jako při klasickém otevření předešlé verze v nové verzi software TIA.     

TIA Portal V13

V otevřeném referenčním projektu nelze provádět žádné úpravy, pouze kopírovat vybrané části. Co je možné přetáhnout do hlavního projektu je vyznačeno šedě.

Programů v referenčním okně můžeme mít otevřeno více, TIA nemá omezení jen na jeden projekt.

TIA Portal V13

Můžeme si přenést dokonce celý projekt, stačí použít klasickou funkci copy-paste. Samozřejmě funguje také přetahování pomocí myši, které je v některých případech pohodlnější. Při přenosu celého projektu si v případě stejných názvů CPU buď PLC přejmenujte, nebo si TIA název sám při kopírování upraví.

TIA Portal V13

A je to, nyní stačí rozkliknout starší projekt a vyzobat z něj potřebné data.

TIA Portal V13

Je možné bez potíží kopírovat také jen jednu, funkci (FC_GEN_W), jestliže nechceme přenášet data celého PLC. Co si označíme, to se přenese.

TIA Portal V13

Pak si vložíme vybraný blok do nového programu. Obě okna fungují zcela samostatně, uložení hlavního projektu nenese informaci o otevřeném referenčním projektu, který i po zavření hlavního zůstane stále otevřen pro další použití.

TIA Portal V13

Tabulku symboliky můžeme také přetáhnout celou, nebo stačí jen kopírovat v referenčním projektu do schránky potřebné symboly.

TIA Portal V13

Následně máme v novém projektu celý blok z původního programu včetně symboliky. Přenášet můžeme také jednotlivé segmenty v programových blocích, nebo jen samotné funkce použité v určitém segmentu.

TIA Portal V13Závěr: 

Celá funkce referenčního projektu je jednoznačně pohodlnější než dvojnásobné otvírání TIA Portalu, a to nemluvíme o zátěži celého systému, když TIA otevřete dvakrát. Na slabších strojích jen čekáte a čekáte.    

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

Software TIA Portal: http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?vw=0&ctxnh=2416f2e791&ctxp=home   

Blaja automation portal
Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209