• Blaja
  • Archiv
  • Vývojové prostředí FP Win Pro s rozsáhlými knihovnami

Vývojové prostředí FP Win Pro s rozsáhlými knihovnami

  • úterý, 19 únor 2013 02:00

soft.gif Vývojové prostředí FP Win Pro s rozsáhlými knihovnami.

Nová verze vývojového prostředí FPWinPro pro PLC Panasonic Electric Works přichází s významným rozšířením a to nejen v oblasti uživatelských knihoven.

FPWinPro PEW

Programové prostředí pro zpracování projektů programovatelných automatů (PLC) je vyvíjeno již více jak 15 let a spolu s tím je rozšiřována databáze uživatelských knihoven.


Jak se dalo očekávat, nejnovější verze 6.4 softwaru přichází s výrazně rozšířenou knihovnou funkčních bloků, které efektivně pomáhají při programováním PLC. Klíčovými parametry v této verzi jsou především zjednodušení manipulace s analogovými moduly, lepší sériová komunikace, integrované hodiny a zlepšení komunikace s dotykovými panely řady GT.

FPWinPro PEW

Přichází nové funkční bloky pro zjednodušenou práci s analogovými hodnotami, jako je například škálování, průměrování, nebo přiřazení adresy pro rozšiřující jednotky. Nové funkční bloky pro sériovou komunikaci pokrývají 90% všech praktických aplikací, s výjimkou vzdáleného ovládání, která je řešena samostatně. Mezi další funkce patří ovládání dotykových panelů řady GT - např. změna obrazovek, nastavení jasu nebo ovládání řídicích bitů. Obdobně se zlepšila podpora práce s časy a daty.

FPWinPro PEW

Výkonné knihovny - naprogramované odborníky. Knihovna pro Web-Server umožňuje rychlé a snadné použití funkcí pro modul FP Web-Server. Funkce jako např. odeslání e-mailu, ovládání FTP klienta, navázání připojení PPP, nebo synchronizaci času s NTP je s tímto nástrojem opravdu jednoduchá.

FPWinPro PEW

Knihovna ovládání pohonů zkracuje čas potřebný pro uvedení do provozu - dokáže komunikovat s řídícím modulem pohonů a díky vysoké výstupní frekvenci umožňuje velmi rychlou komunikaci a přesné ovládání. Knihovna RTEX pro FP Win Pro podporuje interpolaci ve třech osách volnosti. Prostřednictvím PLC je pak možné po síti RTEX přímo přistupovat do Minas A5N na parametry (r/w). Jednou řídící jednotkou RTEX je možno řídit až 8 os.

FPWinPro PEW

V seznamu lokálních proměnných, obdobně platí i pro globální proměnné, je velmi přehledná informace o adresách PLC a celý proces deklarace snad ani nemůže být jednodušší. Prostřednictvím drag & drop můžete jednoduše přesouvat proměnné, funkční bloky a další komponenty mezi jednotlivými okny. Z on-line nápovědy je možné použít vzorové programy a upravit je podle individuální potřeby.  

FPWinPro PEW

Zároveň se zlepšila on-line nápověda v několika klíčových oblastech:

  • Tabulky s popisem čísla slotu a příslušnou adresou analogových modulů
  • Popis nastavení DIP přepínačů
  • Tabulky hodnot A/D převodníku
  • Podrobný popis zapojení

Z on-line nápovědy je možné použít vzorové programy a upravit je podle individuální potřeby.

FPWinPro PEW

Závěr: 

FPWIN Pro  je vývojové prostředí pro PLC Panasonic v souladu s mezinárodní normou IEC 61131-3 (pro Windows 2000, XP, Vista nebo Windows 7). Současná verze je vyvinuta na základě zkušeností získaných v průběhu mnoha let. Panasonic byl jeden z prvních výrobců PLC, kdo nabídl vývojové prostředí dle normy IEC 61131-3, a je předním členem mezinárodní organizace PLCopen.  

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

Další informace: http://www.panasonic-electric-works.cz 

Nové knihovny FPWIN Pro: http://pewa.panasonic.com/automation-controls/software/fpwin-pro-libraries/#fpx 

Control FPWIN Pro software: http://www.panasonic-electric-works.cz/pewcz/en/html/fpwin_pro.php 

Luděk Barták
Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka
AC-Platinium,
Veveří 3163/111, 616 00 Brno
Tel: +420 541 217 001
Fax: +420 541 217 101  

Blaja automation portal
Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209