Vlakem až do oblak

  • středa, 12 duben 2017 15:33

Cloudy začínají pomalu pronikat do většiny oborů. Výjimkou nejsou ani železnice. Ve Švýcarsku, na železniční trati, která vede z Zermattu na vrchol Gornegratu, jenž se tyčí do výšky 3 089 m n.m., funguje od loňského roku první cloudový řídicí systém vlakové dopravy od společnosti Siemens.

Centralizovaný a automatizovaný dopravní řídicí systém s názvem „Iltis“ využívají Švýcarské spolkové dráhy a řada dalších soukromých železničních společností již 20 let. Iltis zajišťuje vysoce automatizovaný provoz železniční dopravy – řídí a monitoruje provoz vlakové dopravy v celém jeho rozsahu. Především umožňuje sledování a řízení provozu v jednotlivých železničních stanicích na dálku.


Železniční trať Gornegrat Bahn přepravuje cestující přímo ze stanice Zermatt až na vrchol Gornegraftu. Cesta trvá 33 minut a vlak při ní překoná převýšení 1 469 m. Tato druhá nevýše položená železnice v Evropě byla vybudovaná již v roce 1898. Úplnou novinkou na této trati je nedávná virtuální implementace řídicího systému do cloudového prostředí. Je to vůbec poprvé na světě, kdy železnice začala využívat této služby, kterou společnost Siemens nabízí.

siemensvlak 01


Nový cloudový systém je známý pod názvem „Iltis jako služba“. Říká se mu tak proto, že se z řídicího systému, který si dosud zákazník musel koupit a instalovat, stala služba, kterou mu poskytuje výrobce v rámci licenční smlouvy. Provozovatel železniční tratě, v tomto případě Gornegrat Bahn, tak nemusel na počátku vůbec investovat ani do hardwaru ani do softwaru. Veškeré funkce dopravního řídicího systému dostal ve formě licencí pro tuto službu a s nimi samozřejmě i záruku pravidelné údržby a nezbytných oprav, které rovněž zajišťuje společnost Siemens prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců. Dispečer, který sídlí v Zermattu, teď již pouze dohlíží na řízení a kontrolu celého systému. Veškerá technologie, na které je systém Iltis vystavěn, a veškerý počítačový výkon jsou umístěny v datovém centru Siemens ve švýcarském Wallisellenu.

siemensvlak 02


Iltis jako služba“ je založen na principu tří počítačů, s cílem zajistit obvyklou spolehlivost a bezpečnost provozu systému Iltis. Pracovní stanice Iltisu v Zermattu jsou se servery Siemens spojeny pomocí redundantních pevných linek. Zabezpečení těchto linek proti vnějšímu ohrožení bylo klíčovým prvkem celé realizace a k jeho zajištění zde byly využity nejmodernější dostupné technologie. Místní dispečeři mohou například i sami aktivovat záložní počítače. Tím je zajištěn další stupeň zálohy, který umožňuje autonomní ovládání zabezpečovacího zařízení z Zermattu. Povolení k implementaci systému „Iltis jako služba“ vydal švýcarský Federální úřadu pro dopravu v červnu 2016. Zkušenosti získané v průběhu testovací fáze, která trvala od srpna do prosince 2016, jsou vysoce pozitivní a přechod do cloudu bezezbytku splnil všechna očekávání. Pravidelný provoz v cloudovém režimu, který byl zahájen na začátku roku 2017, znovu potvrdil provozuschopnost a spolehlivost tohoto nového řešení.

siemensvlak 03


Dříve se drážní provoz řídil z více než 25 regionálních míst po celém Švýcarsku. Dnes se veškerá jejich činnost soustředila do pouhých čtyř operačních středisek v Lausanne, v Oltenu, na letišti v Curychu a v Pollegiu. Přínosy této centralizace se nejlépe ukážou, jakmile dojde na železnici k nějakému problému. Mnohem jednodušeji a rychleji se předávají informace, přijímají nápravná opatření a koordinují další akce, které vedou k obnovení provozu na postiženém úseku.

siemensvlak 04


Pohled z plošiny Gornergratu na masiv Monte Rosy s nejvyšším švýcarským vrcholem Dufourspitze (4 634 m n.m), druhý největší ledovec v Alpách, ledovec Gorner, a celkem 29 „čtyřtisícovek“, včetně Matterhornu.

siemensvlak 05


Jedno z mnoha hezkých videí ze zimního provozu vlaku z Zermattu na vrchol Gornegratu.

https://www.youtube.com/watch?v=TiGG2_a7oTM&feature=youtube

 

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku: 

Zermatt webside zde.

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209