• Blaja
  • Archiv
  • Spínání vysokých zátěží až do 160 kW

Spínání vysokých zátěží až do 160 kW

  • neděle, 06 červenec 2014 04:00

Logo pohon Spínání vysokých zátěží až do 160 kW.

Nejen v automobilovém průmyslu, ale také v energetickém průmyslu či v jiných odvětvích stále vzrůstá poptávka po spínání stejnosměrných zátěží vysokého výkonu.

Panasonic AEV relays

Panasonic dosáhl v oboru spínání vysokých stejnosměrných zátěží výborných výsledků, za kterými stojí desítky let vývoje a zkušeností.  


Stále více výrobců automobilů používá elektrické pohony pro svá hybridní a elektrická vozidla. Klasické fotovoltaické systémy jsou ve stále větší míře doplňovány systémem akumulátorů a obdobný rozmach zažívá stejnosměrné napětí i v dalších oborech. Právě pro tento druh aplikací přináší Panasonic svým zákazníkům jednoduchou možnost spínání a odpojování vysokých výkonů např. z důvodu údržby.

Panasonic AEV relaysNa doplnění portfolia komponent pro bezpečné spínání velkých výkonů je k dispozici vypínač řady EV pro maximální odpínací proud 80A, odpínání max. 400A 400VDC, krátkodobé přetížení 5560A na 30 ms. Elektrický oblouk při rozepnutí vzniká ve zhasínací komoře a je tedy izolován od jakýchkoliv hořlavých plynů. Kromě toho se kontaktní komora naplní plynným vodíkem, který zajišťuje ochranu kontaktů proti znečištění a brání jejich oxidaci. Velmi nízký kontaktní odpor (typicky < 1 miliohm) zůstává na velmi nízké úrovni po celou dobu životnosti. Vodík zároveň zkracuje odpínací čas, snižuje tak opotřebení kontaktů a zvyšuje jejich životnost.

 

Panasonic AEV relays

   

Spínače řady EV jsou vybaveny pojistkou. Zapnutí je podmíněno stlačením červeného pojistného tlačítka.

Relé řady EV nachází uplatnění v sériové výrobě již sedmnáct let. Relé je stále vyvíjeno a zdokonalováno, aby splňovalo současné standardy i požadavky do budoucna.  

Panasonic AEV relaysŘada relé EP byla vyvinuta speciálně pro stavebnictví a má všechny potřebné certifikáty. Tato řada je používaná a velmi úspěšná v solárním průmyslu, kde nachází uplatnění převážně ve střídačích a v aplikacích akumulátorových bloků.

Panasonic AEV relays


I když byla řada EV vyvinuta pro automobilový průmysl a je určena pro typické aplikace tohoto oboru, tak vzhledem k výše uvedeným technickým parametrům, jako jsou malé rozměry a nízká hmotnost (pouze 230 g), proniká spínač i do jiných průmyslových odvětví. 

Panasonic AEV relays


 

Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka, Administrativní centrum PLATINIUM, Veveří 111, 616 00 Brno
Tel:. +420 541 217 001, Fax: +420 541 217 101  

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

Panasonic Electric Works Česká republika, informace a podpora: http://www.panasonic-electric-works.cz/cps/rde/xchg/eu/hs.xsl/53.htm?cs=cz  

Katalogy AEV relé: http://pewa.panasonic.com/components/relays/automotive-relays/high-capacity-dc-automotive/aev/dimensions/           

Download site Panasonic Electric Works: http://www.panasonic-electric-works.com/cps/rde/xchg/eu/hs.xsl/downloadcenter.htm

Blaja automation portal

 

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

email : blaja @blaja.cz
email reklama: info @blaja.cz
email adresy bez mezery 
před zavináčem

Jaroslav Blažek
Štěpánská 1888
755 01 Vsetín
+420 608 180 209